Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 13: HOBBIES - SỞ THÍCH

Bài 25: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 121

Chưa có thông báo nào