Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 • Phương pháp đặt nhân tử chung
  • Lý thuyết và ví dụ minh họa
 • Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
  • Lý thuyết và ví dụ minh họa
 • Các dạng bài tập cơ bản
  • Dạng 1. Phân tích đa thức
  • Dạng 2. Tìm x
  • Dạng 3. Tính nhanh. Chứng minh chia hết
Nhấn để bật tiếng

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 03. Một số phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 1.149


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Một số phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào