Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
 • Phương pháp đặt nhân tử chung
  • Lý thuyết và ví dụ minh họa
 • Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
  • Lý thuyết và ví dụ minh họa
 • Các dạng bài tập cơ bản
  • Dạng 1. Phân tích đa thức
  • Dạng 2. Tìm x
  • Dạng 3. Tính nhanh. Chứng minh chia hết
Nhấn để bật tiếng
X

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 03. Một số phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 1)

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.321


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Một số phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào