Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp tách hạng tử
    • Phần 1. Đa thức bậc hai
    • Phần 2. Đối với đa thức bậc cao
Nhấn để bật tiếng

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 04. Một số phương pháp khác phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.369


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Một số phương pháp khác phân tích đa thức thành nhân tử
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào