Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 05. Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức (Phần 2)

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Chia đa thức cho đa thức (tiếp)
  • Chia 2 đa thức 1 biến đã sắp xếp
  • Chú ý. Ví dụ
 • Dạng 2. Tìm giá trị nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên
  • Bài tập
 • Dạng 3. Điều kiện để 2 đa thức A chia hết đa thức B
  • Lý thuyết. Bài 1
  • Bài 2, 3
X