Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

TỨ GIÁC

Bài 05. Đường trung bình của hình thang

Độ dài: 61 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đường trung bình của hình thang
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Định nghĩa và tính chất đường trung bình của hình thang
 • Dạng 1. Chứng minh quan hệ song song, ba điểm thẳng hàng
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Dạng 2. Các bài toán về độ dài đoạn thẳng, tỉ số độ dài
  • Bài 1
  • Bài 2
X