Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1 : Rút thừa số chung
  • Dạng 2 : Một vế bằng 0
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 6. Tính nhanh

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.040

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Tính nhanh
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào