Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Tìm số khi đổi chõ các chữ số cho nhau + Bài 1
  • Bài 2
  • Tìm chữ số bị xóa đi + Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 10. Tìm số theo các điều kiện về chữ số của nó (tiết 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.145

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Tìm số theo các điều kiện về chữ số của nó
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào