Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 28. Giảm đi một số lần

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 652

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Giảm đi một số lần
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào