Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 35. Một số bài toán về tính tuổi

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 987

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Một số bài toán về tính tuổi
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào