Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 3
    • Bài 4 - 6
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 3: Từ loại tiếng Việt

Bài 4. Luyện tập chung

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 266


Sau khi đã nắm được các kiến thức về danh từ, động từ, tính từ, các em hãy cùng luyện tập để củng cố và ôn lại kiến thức về phần từ loại nhé!
Các em nhớ in Phiếu bài tập ra làm trước rồi nghe bài giảng của cô giáo để biết đáp án nhé!

Chưa có thông báo nào