PEN-C Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Cách cho một dãy số
  • Dãy số tăng - Dsố giảm
  • Dãy số bị chặn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10. DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

Bài 1. Dãy số

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 709

Chưa có thông báo nào