HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Các phương châm hội thoại
  • Dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp; Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm; Khởi ngữ
Nhấn để bật tiếng
X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Ôn tập kiến thức Tiếng Việt & Tập làm văn (Phần 1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 179

Chưa có thông báo nào