HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Các phương châm hội thoại
  • Dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp; Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm; Khởi ngữ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Ôn tập kiến thức Tiếng Việt & Tập làm văn (Phần 1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 120

Chưa có thông báo nào