HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần biệt lập
  • Liên kết câu trong đoạn văn
  • Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn; Kiến thức về câu
Nhấn để bật tiếng
X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Ôn tập kiến thức Tiếng Việt & Tập làm văn (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 133

Chưa có thông báo nào