HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần biệt lập
  • Liên kết câu trong đoạn văn
  • Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn; Kiến thức về câu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Ôn tập kiến thức Tiếng Việt & Tập làm văn (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 74

Chưa có thông báo nào