HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về các biện pháp tu từ
  • Các biện pháp tu từ
    • So sánh; Nhân hóa; Ẩn dụ
    • Hoán dụ; Liệt kê; Đảo ngữ; Điệp
    • Nói quá; Nói giảm, nói tránh; Câu hỏi tu từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Ôn tập các biện pháp tu từ

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 72

Chưa có thông báo nào