HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về các biện pháp tu từ
  • Các biện pháp tu từ
    • So sánh; Nhân hóa; Ẩn dụ
    • Hoán dụ; Liệt kê; Đảo ngữ; Điệp
    • Nói quá; Nói giảm, nói tránh; Câu hỏi tu từ
Nhấn để bật tiếng
X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Ôn tập các biện pháp tu từ

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 139

Chưa có thông báo nào