HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập Tiếng Việt
    • Các biện pháp tu từ (Bài 1 - 2)
    • Các biện pháp tu từ (Bài 3)
    • Giải nghĩa từ
  • Luyện tập Tập làm văn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Luyện tập Tiếng Việt & Tập làm văn

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 34

Chưa có thông báo nào