HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập Tiếng Việt
    • Các biện pháp tu từ (Bài 1 - 2)
    • Các biện pháp tu từ (Bài 3)
    • Giải nghĩa từ
  • Luyện tập Tập làm văn
Nhấn để bật tiếng
X

Kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn

Luyện tập Tiếng Việt & Tập làm văn

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 70

Chưa có thông báo nào