HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về tác giả - tác phẩm
  • Phân tích
    • Luận điểm 1
    • Luận điểm 2 - 3
Nhấn để bật tiếng
X

Văn bản nhật dụng

Tiếng nói văn nghệ (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 41

Chưa có thông báo nào