HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về tác giả - tác phẩm
  • Phân tích
    • Luận điểm 1
    • Luận điểm 2 - 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Văn bản nhật dụng

Tiếng nói văn nghệ (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 15

Chưa có thông báo nào