HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ
    • Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ (tiếp theo)
    • Sự thảm bại của quân Thanh và số phận thảm bại của bọn vua quan Lê Chiêu Thống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Văn xuôi trung đại

Hoàng Lê nhất thống chí (Phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào