HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Bức tranh phong cảnh ngày xuân
    • Bức tranh phong cảnh lễ hội
    • Cảnh chị em Kiều du xuân trở về
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ trung đại

Cảnh ngày xuân (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào