HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Bức tranh phong cảnh ngày xuân
    • Bức tranh phong cảnh lễ hội
    • Cảnh chị em Kiều du xuân trở về
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ trung đại

Cảnh ngày xuân (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 18

Chưa có thông báo nào