HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Đọc - hiểu
    • Hoàn cảnh cô đơn tội nghiệp của Thúy Kiều
    • Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều
    • Tâm trạng cô đơn tuyệt vọng của Thúy Kiều
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ trung đại

Kiều ở lầu Ngưng Bích (Phần 1)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 47

Chưa có thông báo nào