HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 2
  • Câu 3 - 4
  • Câu 5
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ trung đại

Kiều ở lầu Ngưng Bích (Phần 2)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 33

Chưa có thông báo nào