HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Cơ sở hình thành tình đồng chí
    • Cơ sở hình thành tình đồng chí
    • Biểu hiện của tình đồng chí
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Đồng chí (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 118

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong về tác giả và tác phẩm. Thầy và các em sẽ tiếp tục đi vào phần đọc - hiểu tác phẩm để trả lời cho các câu hỏi: Tình đồng chí được hình thành trên những cơ sở nào? Biểu hiện của nó là gì?.

Các em hãy chú ý theo dõi bài giảng của thầy nhé! Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào