HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
    • Khổ 1 - 2
    • Khổ 3 - 7
  • Tóm tắt nội dung chính
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phần 1)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 98

Chưa có thông báo nào