HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
    • Khổ 1 - 2
    • Khổ 3 - 7
  • Tóm tắt nội dung chính
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thơ hiện đại

Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phần 1)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 58

Chưa có thông báo nào