HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phần 2)

Độ dài: 2 phút - Số lượt học 49

Chưa có thông báo nào