HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Tóm tắt nội dung chính
    • Mối quan hệ giữa con người và vầng trăng trong quá khứ
    • Mối quan hệ giữa con người và vầng trăng trong hiện tại
    • Những suy ngẫm của tác giả
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Ánh trăng (Phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 60

Chưa có thông báo nào