HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Tóm tắt nội dung chính
    • Khổ 1
    • Khổ 2
    • Khổ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Con cò (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 35

Chưa có thông báo nào