HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Văn bản
  • Tóm tắt nội dung chính
    • Nhan đề tác phẩm - Khổ 1
    • Khổ 2
    • Khổ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Sang thu (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 98

Chưa có thông báo nào