HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Tóm tắt nội dung trọng tâm
    • Diễn biến tâm lí và tình cảm của bé Thu
    • Tình cảm cha con sâu nặng của ông Sáu
Nhấn để bật tiếng
X

Văn xuôi hiện đại

Chiếc lược ngà (Phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 112

Chưa có thông báo nào