HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Tóm tắt nội dung trọng tâm
    • Nhan đề; Hình ảnh ba nữ thanh niên xung phong
    • Nhân vật Phương Định
Nhấn để bật tiếng
X

Văn xuôi hiện đại

Những ngôi sao xa xôi (Phần 1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 130

Chưa có thông báo nào