HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
    • Câu 1 - 2
    • Câu 3
    • Câu 4 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

Thơ hiện đại

Đồng chí (Phần 3)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 56

Sau khi tìm hiểu xong tác phẩm Đồng chí, thầy sẽ hướng dẫn các em luyện tập một số bài tập luyện tập. Các em hãy chú ý lắng nghe nhé!

Chưa có thông báo nào