HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện một số đề thi

Đề số 05

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 114

Nội dung bài học:

-Chữa đề số 05.
Lưu ý khi học bài:Để học hiệu quả, các em cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Ghi bài cẩn thận vào vở.
- Học lại bài ở nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào