HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Đọc - hiểu văn bản
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TÁC PHẨM VĂN HỌC

Hoàng Lê nhất thống chí (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 535

Nội dung bài học:

- Cung cấp kiến thức về tác phẩm: Hoàng Lê nhất thống chí.
Lưu ý khi học bài: Để học hiệu quả, các em cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Ghi bài cẩn thận vào vở.
- Học lại bài ở nhà.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào