HM10 Tổng ôn Ngữ văn - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

  Mục lục bài giảng
  • Điểm chung trong các tác phẩm thơ ca về tình cảm gia đình
  • Nét riêng độc đáo - bức chân dung gia đình trong từng tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC CHUYÊN ĐỀ CHỌN LỌC

Thơ ca về tình cảm gia đình

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 190

Chưa có thông báo nào