HM6 Luyện đề Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1,2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
  • Exercise 5
  • Exercise 6
  • Exercise 7
  • Exercise 8
  • Exercise 9
  • Exercise 10
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG ĐỀ LUYỆN

Đề số 06

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.005

Lưu ý: Exercise 6 - câu 28, đáp án là: "are" -> "is" vì chủ ngữ dạng số ít (My father's office: văn phòng làm việc của cha tôi). Các bạn bổ sung thêm giúp cô nhé!

Chưa có thông báo nào