Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết dạng 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dạng 2 vd1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

TOÁN.

Bài 6. Giải phương trình, bất phương trình mũ – logarit .

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 205

Chưa có thông báo nào