Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng với Br2 và HNO3 của phenol
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 11

Dạng 26. Phản ứng với Br2 và HNO3 của phenol

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 582

Chưa có thông báo nào