Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng với AgNO3 / NH3 của anđehit
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 11

Dạng 28. Phản ứng với AgNO3 / NH3 của anđehit

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 4.400

Chưa có thông báo nào