Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng với Na và NaOH của phenol
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 11

Dạng 27. Phản ứng với Na và NaOH của phenol

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 311

Chưa có thông báo nào