Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng với ancol của axit cacboxylic
  • [Phản ứng cộng H2 của Andehit
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 11

Dạng 29. Phản ứng cộng H2 của Andehit + Phản ứng với ancol của axit cacboxylic

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 559

Chưa có thông báo nào