Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng thể hiện tính axit thông thường của axit cacboxylic và phản ứng đặc biệt của HCOOH
  • Phản ứng cháy của anđehit
Nhấn để bật tiếng
X

CÁC DẠNG BÀI LỚP 11

Dạng 30. Phản ứng thể hiện tính axit thông thường của axit cacboxylic và phản ứng đặc biệt của HCOOH + Phản ứng cháy của anđehit

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 414

Chưa có thông báo nào