Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Luyện thi THPT quốc gia

Khóa bổ trợ

Học sinh giỏi

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo nền tảng A00&B00
  Toán, Lí, Hoá, Sinh
  2.000.000 đ
 • Combo nền tảng A00&A01
  Toán, Lí, Hoá, Anh
  2.000.000 đ
 • Combo nền tảng A01&D01
  Toán, Lí, Văn, Anh
  2.000.000 đ
 • Nền tảng Ngữ văn (2017-2018)
  Đặng Ngọc Khương
  600.000 đ
 • Nền tảng Toán (2017-2018)
  Lưu Huy Thưởng, Nguyễn Mạnh Cường
  600.000 đ
 • Nền tảng Tiếng Anh (2017-2018)
  Phạm Trọng Hiếu
  600.000 đ
 • Nền tảng Vật lí (2017-2018)
  Phạm Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Hải
  600.000 đ
 • Nền tảng Hóa học (2017-2018)
  Lê Đăng Khương
  600.000 đ
 • Nền tảng Hóa học (2017-2018)
  Vũ Khắc Ngọc
  600.000 đ
 • Nền tảng Sinh học (2017-2018)
  Nguyễn Thành Công, Đinh Đức Hiền
  600.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học