Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Luyện thi THPT quốc gia - ĐHQG

Học sinh giỏi

Khóa cơ bản (2016-2017)

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • PEN-I MAX
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện MAX
  2.000.000 đ
 • Phòng luyện MAX
  1.200.000 đ
 • PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Toán - Thầy Lưu Huy Thưởng (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng (N3)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (N3)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (N3)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Vật lí - Thầy Phạm Trung Dũng (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Vật lí - Thầy Phạm Văn Tùng (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc (N3)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Hóa học - Thầy Lê Đăng Khương (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công (N3)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Ngữ văn - Thầy Đặng Ngọc Khương (N3)
  - Đề, bài giảng
  600.000 đ
 • PEN-I Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường (N2)
  - Đề, bài giảng
  600.000 đ
 • PEN-I Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (N3)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Tiếng Anh - Cô Nguyệt Ca (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ
 • PEN-I Khoa học xã hội (N2)
  - Đề, bài giảng
  - Phòng luyện môn
  600.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học