Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3

Luyện thi THPT quốc gia

Khóa bổ trợ

Học sinh giỏi

 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo Khối A00&B00
  Toán, Lí, Hóa, Sinh
  5.000.000 đ
 • Combo Khối A00&A01
  Toán, Lí, Hóa, Anh
  5.000.000 đ
 • Combo Khối A01&D01
  Toán, Lí, Văn, Anh
  5.000.000 đ
 • Combo Khối B00&D07
  Toán, Hóa, Sinh, Anh
  5.000.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Môn Toán
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Môn Vật lí
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Môn Hoá học
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Môn Sinh học
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Môn Tiếng Anh
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Môn Ngữ văn
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ
 • Combo PEN 2018 - Khoa học xã hội
  1 PEN-C + 1 PEN-I + 1 PEN-M
  1.800.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học