Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Public Speaking
  HOCMAI
  980.000 đ
 • Easy IELTS Video (Đầu vào 2.0-2.5; Đầu ra 3.0 - 3.5)
  HOCMAI
  1.290.000 đ
 • Easy IELTS Video (Đầu vào 3.0-3.5; Đầu ra 4.0 - 4.5)
  HOCMAI
  1.290.000 đ
 • Easy IELTS Video (Đầu vào 4.0-4.5; Đầu ra 5.0 - 5.5)
  HOCMAI
  1.290.000 đ
 • Easy IELTS Video (Đầu vào 5.0-5.5; Đầu ra 6.0 - 6.5)
  HOCMAI
  1.290.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán