Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Chiến binh Python 1 lớp 1:2 - Bổ trợ
  HOCMAI
  3.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Lập trình nhí 1
  HOCMAI
  9.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Lập trình nhí 2
  HOCMAI
  9.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Lập trình nhí 3
  HOCMAI
  9.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Lập trình nhí 4
  HOCMAI
  9.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Combo Lập trình nhí 1+2
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Combo Lập trình nhí 2+3
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Combo Lập trình nhí 3+4
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Combo Lập trình nhí 1+2+3
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Combo Lập trình nhí 2+3+4
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lớp 1:2-Combo Lập trình nhí toàn diện 1+2+3+4
  HOCMAI
  36.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán