Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo bước vào thế giới lập trình Scratch 1+2 - 3 tháng
  Combo bước vào thế giới lập trình Scratch 1+2 - 3 tháng
  798.000 đ
 • Combo bước vào thế giới lập trình Scratch 1+2 - 6 tháng
  Combo bước vào thế giới lập trình Scratch 1+2 - 6 tháng
  1.398.000 đ
 • Combo Toán thi toán quốc tế Kangaroo + Lập trình Scratch 1+2 (3 tháng)
  Combo Toán thi toán quốc tế Kangaroo + Lập trình Scratch 1+2 (3 tháng)
  590.000 đ
 • Combo Toán thi toán quốc tế Kangaroo + Chiến binh Python (3 tháng)
  Combo Toán thi toán quốc tế Kangaroo + Chiến binh Python (3 tháng)
  680.000 đ
 • Bước vào thế giới lập trình Scratch 1 - 6 tháng
  Bước vào thế giới lập trình Scratch 1 - 6 tháng
  699.000 đ
 • Bước vào thế giới lập trình Scratch 1 - 3 tháng
  Bước vào thế giới lập trình Scratch 1 - 3 tháng
  399.000 đ
 • Bước vào thế giới lập trình Scratch 1 - 1 tháng
  Bước vào thế giới lập trình Scratch 1 - 1 tháng
  99.000 đ
 • Bước vào thế giới lập trình Scratch 2 - 6 tháng
  Bước vào thế giới lập trình Scratch 2 - 6 tháng
  699.000 đ
 • Bước vào thế giới lập trình Scratch 2 - 3 tháng
  Bước vào thế giới lập trình Scratch 2 - 3 tháng
  399.000 đ
 • Chiến Binh Python - Tự học - 3 tháng
  HOCMAI
  500.000 đ
 • Chiến Binh Python - Tự học - 6 tháng
  HOCMAI
  1.000.000 đ
 • Chiến Binh Python - Tự học - 12 tháng
  HOCMAI
  2.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán