Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Combo Khởi Đầu Tài Năng 1
  Combo Khởi Đầu Tài Năng 1
  1.145.000 đ
 • Combo Khởi Đầu Tài Năng 2
  Combo Khởi Đầu Tài Năng 2
  806.000 đ
 • Combo Khởi Đầu Tài Năng 3
  Combo Khởi Đầu Tài Năng 3
  679.000 đ
 • Combo Khám Phá Tri Thức 1
  Combo Khám Phá Tri Thức 1
  1.598.000 đ
 • Combo Khám Phá Tri Thức 2
  Combo Khám Phá Tri Thức 2
  1.173.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán