Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • COMBO GP PEN Toàn diện
  Được chọn 4 môn, mỗi môn được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I
  5.000.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn Văn
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  1.800.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn Toán
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  1.800.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn Tiếng Anh
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  1.800.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn Vật Lí
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  1.800.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn Hóa
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  1.800.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn Sinh
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  1.800.000 đ
 • COMBO GP PEN - Môn KHXH
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của KHXH
  1.800.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học