Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • PAT-I (HSA) Luyện giải đề 2023-2024
  Đặng Ngọc Khương, Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Thành Công, Lê Anh Tuấn, Trần Mai, Nguyễn Hằng, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thành Đạt, Đỗ Ngọc Hà, Đinh Đức Hiền
  1.900.000 đ
 • PAT-I (VNUHCM) Luyện giải đề 2023-2024
  Văn Trịnh Quỳnh An, Nguyễn Hoàng Minh Đăng, Huỳnh Hữu Nghị, Trần Nguyễn Trinh Nguyên, La Hồ Tuấn Duy, Hoàng Thái Dương, Lê Duy Nhật, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thành Nam, Phạm Thắng, Nguyễn Phụ Hoàng Lân, TuấnBB, Trần Vân Anh, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Ngân
  1.900.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán