Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • iLearn Giải pháp PAT (HSA)
  Bao gồm:
  Tổng ôn (PAT-C)+ luyện đề (PAT-I) + Phòng luyện
  4.800.000 đ
 • Phòng luyện PAT (HSA) - Gói 12 tháng
  Phòng luyện PAT (HSA) - Gói 12 tháng
  1.999.000 đ
 • Phòng luyện PAT (HSA) - Gói 6 tháng
  Phòng luyện PAT (HSA) - Gói 6 tháng
  1.699.000 đ
 • Phòng luyện PAT (HSA) - Gói 3 tháng
  Phòng luyện PAT (HSA) - Gói 3 tháng
  999.000 đ
 • Combo iLive PAT HSA cấp tốc
  Bao gồm:
  - 1 khóa iLive 30 buổi
  - 1 phòng luyện
  5.100.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán