Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • iLearn Giải pháp PAT (HSA)
  Bao gồm:
  Tổng ôn (PAT-C)+ luyện đề (PAT-I) + Phòng luyện
  4.800.000 đ
 • iLearn Giải pháp luyện thi toàn diện (HSA)
  Bao gồm:
  Nền tảng + PAT-C + PAT-I + Thi thử + Phòng luyện + Workshop
  7.790.000 đ
 • iLIVE+ Giải pháp luyện thi toàn diện (HSA)
  Bao gồm:
  1 khóa Nền tảng.
  1 khóa PAT C
  1 khóa PAT I
  1 khóa Live
  Thi thử
  Phòng luyện
  Workshop
  25.800.000 đ
 • Lớp luyện đề HSA
  Bao gồm:
  - 1 khóa Live 34 buổi
  - 1 phòng luyện
  - 1 khoá PAT I
  - Workshop
  - Thi thử
  9.200.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán