Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • iLive+ luyện đề VNU HCM
  Bao gồm:
  - 1 khóa Live 25 buổi
  - 1 Phòng luyện cho kỳ thi ĐGNL
  - Workshop
  - Thi thử
  - PAT-I (VNU HCM)
  9.400.000 đ
 • iLearn Giải pháp luyện thi toàn diện (VNU HCM)
  Bao gồm:
  Nền tảng + PAT-C + PAT-I + Thi thử + Phòng luyện + Workshop
  7.790.000 đ
 • Phòng luyện PAT (VNU HCM) - Gói 12 tháng
  Phòng luyện PAT (VNU HCM) - Gói 12 tháng
  1.999.000 đ
 • Phòng luyện PAT (VNU HCM) - Gói 6 tháng
  Phòng luyện PAT (VNU HCM) - Gói 6 tháng
  1.699.000 đ
 • Phòng luyện PAT (VNU HCM) - Gói 3 tháng
  Phòng luyện PAT (VNU HCM) - Gói 3 tháng
  999.000 đ
 • iLive Luyện đề VNU HCM
  HOCMAI
  4.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán