Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • COMBO PEN TOÀN DIỆN THI TỐT NGHIỆP THPT
  Bao gồm 4 Pen - C, 4 Pen - I, 4 Pen - M của 4 môn tự chọn tương ứng với nhau và khóa livestream
  5.600.000 đ
 • COMBO PEN TOÀN DIỆN THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM
  Bao gồm 4 Pen - C, Tổng ôn ĐGNL TP.HCM 4 Pen - Luyện đề thi ĐGNL TP.HCM và khóa livestream
  5.600.000 đ
 • COMBO PEN TOÀN DIỆN THI ĐHBK Hà Nội
  Bao gồm 4 Pen - C, Tổng ôn ĐHBK HN 4 Pen - Luyện đề thi ĐHBK HN và khóa livestream
  5.600.000 đ
 • COMBO PEN Ngữ văn
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • COMBO PEN TOÁN
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • COMBO PEN Tiếng Anh
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • COMBO PEN Vật lí
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • COMBO PEN Hoá học
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • COMBO PEN Sinh học
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ
 • COMBO PEN TỔ HỢP MÔN
  PEN-C, PEN-I, PEN-M
  1.800.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học