Trang chủ Luyện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

Tổng ôn toàn diện thi ĐH Bách khoa Hà Nội

Học phí trọn gói: 2.900.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022

Sách

Tốc chiến luyện đề Kiểm tra tư duy ĐHBKHN

Tốc chiến luyện đề Kiểm tra tư duy ĐHBKHN

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI